Mượn dao... nối tình!

Mượn dao... nối tình!

Biết tin chị Phan Thị Thùy T. (1992, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam) về quê nên Trần Huỳnh Linh...