Tổng kiểm tra tàu du lịch

Tổng kiểm tra tàu du lịch

Thời gian qua, Quảng Ninh nói chung, TP Hạ Long nói riêng đã tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với...