Nhà báo áo lính và bài báo cảm động được Bác Hồ khen

Nhà báo áo lính và bài báo cảm động được Bác Hồ khen

Chương trình giao lưu văn học nghệ thuật 'Người chiến sĩ và những chuyến đò'

Chương trình giao lưu văn học nghệ thuật 'Người chiến sĩ và những chuyến đò'

Tặng phim 'Bên dòng Păng Pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Tặng phim 'Bên dòng Păng Pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Tiếp nhận phim 'Bên dòng Păng Pơi'

Tiếp nhận phim 'Bên dòng Păng Pơi'

Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận phim về Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Thọ

Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận phim về Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Thọ

Trao tặng phim 'Bên dòng Păng pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp nhận bộ phim ' Bên dòng Păng Pơi'

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp nhận bộ phim ' Bên dòng Păng Pơi'

Nhà văn Trần Hữu Tòng trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 cuốn sách về liệt sĩ Trần Văn Thọ

Nhà văn Trần Hữu Tòng trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 cuốn sách về liệt sĩ Trần Văn Thọ