Tặng phim 'Bên dòng Păng Pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Tặng phim 'Bên dòng Păng Pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Tiếp nhận phim 'Bên dòng Păng Pơi'

Tiếp nhận phim 'Bên dòng Păng Pơi'

Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận phim về Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Thọ

Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận phim về Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Thọ

Trao tặng phim 'Bên dòng Păng pơi' cho Bộ đội Biên phòng

Lại chuyện 'tre già che măng mọc'

Lại chuyện 'tre già che măng mọc'

Hội viên vui mừng trước tân Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Hội viên vui mừng trước tân Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Nhà văn Trần Hữu Tòng trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 cuốn sách về liệt sĩ Trần Văn Thọ

Nhà văn Trần Hữu Tòng trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 cuốn sách về liệt sĩ Trần Văn Thọ

Những trang văn đẹp của một nhân cách đẹp

Những trang văn đẹp của một nhân cách đẹp