Công nhân và bảo vệ thuê xe container chở hàng trộm đi tiêu thụ

Công nhân và bảo vệ thuê xe container chở hàng trộm đi tiêu thụ

Trao trả nhà trường gần 700 triệu đồng bị trộm cắp

Trao trả nhà trường gần 700 triệu đồng bị trộm cắp

Lợi dụng thi công trường học trộm tài sản đem bán

Lợi dụng thi công trường học trộm tài sản đem bán

Lợi dụng thi công trường học trộm tài sản đem bán lấy 400 triệu đồng

Lợi dụng thi công trường học trộm tài sản đem bán lấy 400 triệu đồng

'Đạo chích' trộm cắp tài sản trị giá khoảng 400 triệu tại trường học

'Đạo chích' trộm cắp tài sản trị giá khoảng 400 triệu tại trường học

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Sửa chữa trường học, trộm đồ trị giá 400 triệu

Sửa chữa trường học, trộm đồ trị giá 400 triệu

Khen thưởng các cá nhân phá vụ trộm gần 17 tấn cá phi lê

Khen thưởng các cá nhân phá vụ trộm gần 17 tấn cá phi lê

Khen thưởng các cá nhân phá vụ trộm gần 17 tấn cá phi lê

Khen thưởng các cá nhân phá vụ trộm gần 17 tấn cá phi lê