Bạc Liêu: Lại xuất hiện trường hợp vật dụng trong nhà bỗng có điện

Bạc Liêu: Lại xuất hiện trường hợp vật dụng trong nhà bỗng có điện

Hoang mang khi nhiều vật dụng trong nhà bỗng nhiên nghi nhiễm điện

Hoang mang khi nhiều vật dụng trong nhà bỗng nhiên nghi nhiễm điện

Vật dụng nhiễm điện chưa rõ nguyên nhân ở Bạc Liêu

Vật dụng nhiễm điện chưa rõ nguyên nhân ở Bạc Liêu

Hoang mang vì các vật dụng trong nhà bỗng dưng... phát điện

Hoang mang vì các vật dụng trong nhà bỗng dưng... phát điện

Quần áo, giày dép làm bút thử điện phát sáng ở Bạc Liêu

Quần áo, giày dép làm bút thử điện phát sáng ở Bạc Liêu

Nhiều vật dụng trong nhà dân ở Bạc Liêu nhiễm điện

Nhiều vật dụng trong nhà dân ở Bạc Liêu nhiễm điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng… phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng… phát điện

Bạc Liêu: Dân hoang mang khi vật dụng trong nhà bỗng dưng có điện

Bạc Liêu: Dân hoang mang khi vật dụng trong nhà bỗng dưng có điện