Bình Dương: 4 năm, phát hiện thu giữ trên 10.000 con dấu giả

Bình Dương: 4 năm, phát hiện thu giữ trên 10.000 con dấu giả

Vờ xin làm lái xe container rồi trộm 23 tấn hạt điều

Vờ xin làm lái xe container rồi trộm 23 tấn hạt điều

Dùng giấy tờ giả xin làm lái xe để trộm hạt điều

Dùng giấy tờ giả xin làm lái xe để trộm hạt điều

Tài xế chở container hạt điều đem bán lấy 645 triệu đồng rồi bỏ trốn

Tài xế chở container hạt điều đem bán lấy 645 triệu đồng rồi bỏ trốn

Bắt tài xế container trộm 23 tấn hạt điều

Bắt tài xế container trộm 23 tấn hạt điều

Cả gan trộm tới 23 tấn hàng đem bán

Cả gan trộm tới 23 tấn hàng đem bán

Cả gan trộm tới 23 tấn hàng đem bán

Cả gan trộm tới 23 tấn hàng đem bán

Bình Dương: Tài xế lái ôtô đầu kéo trộm 23 tấn hạt điều

Bình Dương: Tài xế lái ôtô đầu kéo trộm 23 tấn hạt điều

Tài xế lái ôtô đầu kéo trộm 23 tấn hạt điều

Tài xế lái ôtô đầu kéo trộm 23 tấn hạt điều

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán