Mới ra tù, Hận Hoài tiếp tục buôn ma túy

Mới ra tù, Hận Hoài tiếp tục buôn ma túy

Mới ra tù tháng 7-2018 về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ngựa quen đường cũ, Hận Hoài tiếp tục bán ma túy.