Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 gia đình du khách gặp nạn ở Ai Cập năm 2018

Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 gia đình du khách gặp nạn ở Ai Cập năm 2018

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục bảo hiểm và pháp lý, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã phối hợp...
Bảo Việt hoàn tất việc chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập

Bảo Việt hoàn tất việc chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập

Bảo hiểm đã chi trả 2,4 tỉ đồng/người cho vụ đánh bom ở Ai Cập

Bảo hiểm đã chi trả 2,4 tỉ đồng/người cho vụ đánh bom ở Ai Cập

Vụ du khách bị tử nạn tại Ai Cập: Hoàn tất chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bị nạn

Vụ du khách bị tử nạn tại Ai Cập: Hoàn tất chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bị nạn

Vụ nổ bom Ai Cập: Bảo hiểm chi trả 2,4 tỉ đồng/người

Vụ nổ bom Ai Cập: Bảo hiểm chi trả 2,4 tỉ đồng/người