Gian lận thi cử ở Hà Giang: Con lợn nhựa chứa tài liệu quan trọng

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Con lợn nhựa chứa tài liệu quan trọng

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng 'vù vù' mà nói không biết gì!

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng 'vù vù' mà nói không biết gì!

Gian Lận thi cử ở Hà Giang: Choáng với lời khai của các nhân chứng

Gian Lận thi cử ở Hà Giang: Choáng với lời khai của các nhân chứng

Công an quanh co khi khai báo việc nhờ giúp thí sinh nghĩa vụ đỗ trường cảnh sát

Công an quanh co khi khai báo việc nhờ giúp thí sinh nghĩa vụ đỗ trường cảnh sát

Chủ tọa vụ gian lận thi Hà Giang: Không đưa tiền, sao điểm tăng vù vù?

Chủ tọa vụ gian lận thi Hà Giang: Không đưa tiền, sao điểm tăng vù vù?

Nữ cán bộ Công an Hà Giang nhờ nâng điểm cho 20 thí sinh để 'tạo phúc'

Nữ cán bộ Công an Hà Giang nhờ nâng điểm cho 20 thí sinh để 'tạo phúc'

'Bà trùm' nhờ nâng điểm cho người thân của hàng loạt cán bộ công an Hà Giang

'Bà trùm' nhờ nâng điểm cho người thân của hàng loạt cán bộ công an Hà Giang

Xử vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Nhờ nâng điểm để tạo phúc'

Xử vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Nhờ nâng điểm để tạo phúc'