Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Tỉnh dậy thì phát hiện bạn nghiện đã tử vong, gã trai đưa thi thể từ trong nhà lên xe bò kéo ra khu vực đầu...