Hiểm họa từ bóng Galaxy

Ẩn họa từ những quả bóng lung linh sặc sỡ

Ẩn họa từ những quả bóng lung linh sặc sỡ

Ba sinh viên bỏng nặng do bóng bay galaxy phát nổ

Ba sinh viên bỏng nặng do bóng bay galaxy phát nổ

Mua bóng bay galaxy ra cổng trường bán, 3 sinh viên bất ngờ bị bỏng nặng

Mua bóng bay galaxy ra cổng trường bán, 3 sinh viên bất ngờ bị bỏng nặng

Bóng bay galaxy phát nổ, 3 sinh viên nhập viện

Bóng bay galaxy phát nổ, 3 sinh viên nhập viện

3 sinh viên bỏng nặng vì nổ bóng bay galaxy

3 sinh viên bỏng nặng vì nổ bóng bay galaxy

Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

Bóng bay galaxy phát nổ, 3 sinh viên bị bỏng nặng

Bóng bay galaxy phát nổ, 3 sinh viên bị bỏng nặng

3 sinh viên bị bỏng nặng vì bóng bay galaxy phát nổ

3 sinh viên bị bỏng nặng vì bóng bay galaxy phát nổ

Nổ bóng bay, 3 sinh viên bỏng nặng

Nổ bóng bay, 3 sinh viên bỏng nặng

Đang bán bóng bay, 3 sinh viên bất ngờ bỏng nặng vì bóng bay Galaxy phát nổ

Đang bán bóng bay, 3 sinh viên bất ngờ bỏng nặng vì bóng bay Galaxy phát nổ