Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ

Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ

Tiếp tục hoàn thành việc bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung

Tiếp tục hoàn thành việc bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung

Khai thác, nuôi trồng thủy sản khu vực biển miền Trung đã ổn định

Khai thác, nuôi trồng thủy sản khu vực biển miền Trung đã ổn định

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau sự cố môi trường

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau sự cố môi trường

Đời sống, sản xuất đã tốt hơn sau hai năm sự cố môi trường biển miền Trung

Đời sống, sản xuất đã tốt hơn sau hai năm sự cố môi trường biển miền Trung

Hai năm sau sự cố môi trường biển miền Trung: Đời sống, sản xuất đã tốt hơn

Hai năm sau sự cố môi trường biển miền Trung: Đời sống, sản xuất đã tốt hơn

Thủ tướng làm việc tại các tỉnh miền Trung về tình hình khắc phục sự cố môi trường biển

Thủ tướng làm việc tại các tỉnh miền Trung về tình hình khắc phục sự cố môi trường biển