Nam Trung bộ khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão Damrey

Nam Trung bộ khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão Damrey

Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12

Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12

Tàu cá Bình Định gặp nạn, 12 ngư dân đang chờ cứu hộ

Tàu cá Bình Định gặp nạn, 12 ngư dân đang chờ cứu hộ

Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển đang chờ lai dắt vào bờ

Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển đang chờ lai dắt vào bờ

Tàu cá gồm 12 thuyền viên gặp nạn, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

Tàu cá gồm 12 thuyền viên gặp nạn, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển cùng 12 ngư dân đang kêu cứu

Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển cùng 12 ngư dân đang kêu cứu

Tàu cá và 12 ngư dân đang thả trôi tại vùng biển bị ảnh hưởng áp thấp

Tàu cá và 12 ngư dân đang thả trôi tại vùng biển bị ảnh hưởng áp thấp