Nuôi tôm công nghệ cao trên vùng cát

Nuôi tôm công nghệ cao trên vùng cát

Các dự án nuôi tôm theo qui trình sạch, công nghệ tiên tiến đã và đang được đầu tư thành công tại vùng cát...