Yêu cầu thi hành kỷ luật Phó chủ tịch huyện Vân Đồn

Yêu cầu thi hành kỷ luật Phó chủ tịch huyện Vân Đồn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Huyện ủy Vân Đồn kỷ luật đối với ông Châu Thành Hưng, Phó chủ...
Yêu cầu xử lý kỷ luật Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn Châu Thành Hưng

Yêu cầu xử lý kỷ luật Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn Châu Thành Hưng

Yêu cầu kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn

Yêu cầu kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn

Xem xét xử lý kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Xem xét xử lý kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Yêu cầu xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Yêu cầu xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Cái Rồng đẩy mạnh phát triển dịch vụ

Cái Rồng đẩy mạnh phát triển dịch vụ