Người con trí tuệ, nhiệt huyết của quê hương hát bội Bình Định

Người con trí tuệ, nhiệt huyết của quê hương hát bội Bình Định

Hỗ trợ người dân sửa chữa đồ điện bốc cháy bất thường

Hỗ trợ người dân sửa chữa đồ điện bốc cháy bất thường

Hàng trăm đồ điện của nhà dân bị hư hỏng bất thường

Hàng trăm đồ điện của nhà dân bị hư hỏng bất thường

Tìm thủ phạm gây chập điện tại Gia Lai

Tivi, tủ lạnh của 65 hộ dân đồng loạt cháy: Điện lực hỗ trợ thiệt hại

Tivi, tủ lạnh của 65 hộ dân đồng loạt cháy: Điện lực hỗ trợ thiệt hại

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây điện gây thiệt hại lớn ở Gia Lai

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây điện gây thiệt hại lớn ở Gia Lai

Kẻ trộm cắt dây trung tính, hàng loạt thiết bị điện của người dân 'bốc khói'

Kẻ trộm cắt dây trung tính, hàng loạt thiết bị điện của người dân 'bốc khói'

Hàng trăm đồ điện bốc cháy bất thường

Hàng trăm đồ điện bốc cháy bất thường

Trộm dây điện làm tivi, tủ lạnh... của 65 hộ dân đồng loạt cháy

Trộm dây điện làm tivi, tủ lạnh... của 65 hộ dân đồng loạt cháy