Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chu Văn An

Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chu Văn An

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng năm học mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng năm học mới

Cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương