Thừa Thiên Huế tổ chức lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Những lời căn dặn của Đại tướng Lê Đức Anh với quê hương

Những lời căn dặn của Đại tướng Lê Đức Anh với quê hương

Quê hương Phú Lộc tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh

Quê hương Phú Lộc tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh

Vị tướng toàn tài, nhà chính trị tầm cỡ

Vị tướng toàn tài, nhà chính trị tầm cỡ

Vị tướng giản dị, nặng tình với quê hương

Vị tướng giản dị, nặng tình với quê hương

Quê nhà thương nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Quê nhà thương nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Quê hương xứ Truồi tiếc thương vị tướng tài ba

Quê hương xứ Truồi tiếc thương vị tướng tài ba

Tháng Tư trên quê hương Đại tướng Lê Đức Anh

Tháng Tư trên quê hương Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Một vị tướng tài ba và giản dị

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Một vị tướng tài ba và giản dị