Những người lính đồng hành với ngư dân trên biển

Những người lính đồng hành với ngư dân trên biển

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Cứu hộ thành công 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu hộ thành công 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu tàu cá và 17 thuyền viên

Cứu 17 thuyền viên và tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu 17 thuyền viên và tàu cá gặp nạn trên biển

Vượt 130 hải lý cứu 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

Vượt 130 hải lý cứu 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

Lai dắt tàu cá bị nạn giữa ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut

Lai dắt tàu cá bị nạn giữa ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut

Tổ chức cứu hộ tàu cá và 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tổ chức cứu hộ tàu cá và 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

17 thuyền viên Nghệ An gặp nạn trên biển

17 thuyền viên Nghệ An gặp nạn trên biển