Quảng Ninh: Dọn vệ sinh môi trường trên sông biên giới Việt – Trung

Quảng Ninh: Dọn vệ sinh môi trường trên sông biên giới Việt – Trung

Tiếp nhận bé trai 4 tháng tuổi bị bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận bé trai 4 tháng tuổi bị bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận cháu bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận cháu bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Giải cứu bé trai 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Giải cứu bé trai 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận cháu bé 4 tháng tuổi bị bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận cháu bé 4 tháng tuổi bị bán sang Trung Quốc

Trao trả một trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc

Trao trả một trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc