Đà Nẵng chính thức cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng chính thức cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Cấm xe tay ga, lập phương án xe trung chuyển du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Cấm xe tay ga, lập phương án xe trung chuyển du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng chính thức cấm xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng chính thức cấm xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn cho khách tham quan bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn cho khách tham quan bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

Đà Nẵng: Chính thức cấm đi xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Chính thức cấm đi xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Dùng xe điện chở khách, Đà Nẵng cấm xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Dùng xe điện chở khách, Đà Nẵng cấm xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà