8 cây gỗ bị cưa, hơn 1.000m2 rừng bị phá ở Vườn quốc gia Yok Đôn

8 cây gỗ bị cưa, hơn 1.000m2 rừng bị phá ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Gỗ rừng Vườn quốc gia Yok Đôn lại bị đốn hạ

Gỗ rừng Vườn quốc gia Yok Đôn lại bị đốn hạ

Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị tàn phá nghiêm trọng

Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị tàn phá nghiêm trọng

Phát hiện thêm một vụ hủy hoại rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

Phát hiện thêm một vụ hủy hoại rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

Lâm tặc lại đốn hạ gỗ trong vườn quốc gia

Lâm tặc lại đốn hạ gỗ trong vườn quốc gia

Đắk Lắk: Vườn quốc gia Yók Đôn tiếp tục 'chảy máu'

Đắk Lắk: Vườn quốc gia Yók Đôn tiếp tục 'chảy máu'

Thêm một vụ hủy hoại rừng ở vườn Quốc gia Yok Đôn

Thêm một vụ hủy hoại rừng ở vườn Quốc gia Yok Đôn