Kết thúc tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng sau 2 tháng bị mất tích

Kết thúc tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng sau 2 tháng bị mất tích

Lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm bằng tàu chuyên dụng, trực thăng nhưng bất thành và sau hơn 2 tháng...
Không khí lạnh suy yếu chậm ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Không khí lạnh suy yếu chậm ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Điều thêm tàu SAR 413 tìm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Điều thêm tàu SAR 413 tìm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Vụ 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích: Nỗi khắc khoải chốn quê nhà

Vụ 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích: Nỗi khắc khoải chốn quê nhà

Trao hỗ trợ cho gia đình bị nạn ở hải đăng Hòn Hải

Trao hỗ trợ cho gia đình bị nạn ở hải đăng Hòn Hải

Đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 2 công nhân trạm Hải đăng mất tích

Đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 2 công nhân trạm Hải đăng mất tích

Gia đình đã làm mộ gió cho nhân viên hải đăng bị mất tích

Gia đình đã làm mộ gió cho nhân viên hải đăng bị mất tích

Nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích khi chưa kịp về chịu tang cha

Nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích khi chưa kịp về chịu tang cha

Chưa tìm thấy 2 công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích

Chưa tìm thấy 2 công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích

Thuê trực thăng tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích

Thuê trực thăng tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích

Hoàn cảnh hai nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Hoàn cảnh hai nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Miền Trung, miền Nam có mưa lớn do áp thấp

Trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Biển động, nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển

Biển động, nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển

Tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Đưa trực thăng tìm 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Đưa trực thăng tìm 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên Trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên Trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Điều trực thăng tìm kiếm hai nhân viên hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm hai nhân viên hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Chưa tìm thấy 2 nhân viên Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Chưa tìm thấy 2 nhân viên Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Đề nghị Ủy ban Quốc gia chi viện tàu tìm 2 người mất tích

Đề nghị Ủy ban Quốc gia chi viện tàu tìm 2 người mất tích

Hai nhân viên Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên hải đăng ở Bình Thuận bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên hải đăng ở Bình Thuận bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng trên đảo Phú Quý bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng trên đảo Phú Quý bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

Hai nhân viên trực Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh, rơi xuống biển

Hai nhân viên trực Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh, rơi xuống biển

Sóng đánh 2 nhân viên hải đăng mất tích

Sóng đánh 2 nhân viên hải đăng mất tích