Hàng trăm ha lúa 'khát' nước bên công trình thủy lợi trăm tỷ

Hàng trăm ha lúa 'khát' nước bên công trình thủy lợi trăm tỷ

Công trình thủy lợi trăm tỷ được xây dựng nhưng nhiều diện tích đất của người dân lại không có nước để sản...
Khi 99,26% dân số nông thôn được sử dụng điện

Khi 99,26% dân số nông thôn được sử dụng điện

Khoảng 10% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã có nước

Khoảng 10% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã có nước

TP.HCM: Sử dụng app SXD 247, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xây dựng

TP.HCM: Sử dụng app SXD 247, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xây dựng

Trái khoáy!

Trái khoáy!

Áp lực chống hạn vụ Xuân

Áp lực chống hạn vụ Xuân

Khánh thành công trình xây dựng, cải tạo Trường THPT Ngọc Tảo

Khánh thành công trình xây dựng, cải tạo Trường THPT Ngọc Tảo

Ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân

Ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân

PC Hải Dương tổ chức diễn tập xử lý sự cố nhanh năm 2021

PC Hải Dương tổ chức diễn tập xử lý sự cố nhanh năm 2021

Đã có trên 88.000 ha vụ Đông Xuân đủ nước gieo cấy

Đã có trên 88.000 ha vụ Đông Xuân đủ nước gieo cấy

Đà Nẵng: Hoàn thành nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ đạt 290.000m3/ngày trong quý II/2021

Đà Nẵng: Hoàn thành nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ đạt 290.000m3/ngày trong quý II/2021

Hơn 99% hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện

Hơn 99% hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện

TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020

TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020

99,26% hộ dân khu vực nông thôn có điện

99,26% hộ dân khu vực nông thôn có điện

Điện khí hóa đóng góp cho sự phát triển bền vững nông thôn, miền núi, hải đảo

Điện khí hóa đóng góp cho sự phát triển bền vững nông thôn, miền núi, hải đảo

TP. HCM có 781 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2020

TP. HCM có 781 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2020

Hà Nội gia tăng vận hành trạm bơm lấy nước vụ Xuân 2021

Hà Nội gia tăng vận hành trạm bơm lấy nước vụ Xuân 2021

Hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có đủ nước làm đất

Hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có đủ nước làm đất

Hơn 65.000ha gieo trồng vụ Xuân 2021 đã có nước

Hơn 65.000ha gieo trồng vụ Xuân 2021 đã có nước

Quá trình vận chuyển dầu của Kazakhstan qua Nga bị gián đoạn

Quá trình vận chuyển dầu của Kazakhstan qua Nga bị gián đoạn

Túc trực đêm đông lấy nước đổ ải

Túc trực đêm đông lấy nước đổ ải

Nhiều trạm bơm của Hà Nội chưa thể vận hành lấy nước vụ Xuân 2021

Nhiều trạm bơm của Hà Nội chưa thể vận hành lấy nước vụ Xuân 2021

Ngày đầu tiên lấy nước đợt 1:Trên 44.000 ha đã đủ nước gieo cấy

Ngày đầu tiên lấy nước đợt 1:Trên 44.000 ha đã đủ nước gieo cấy

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ Xuân

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ Xuân

Lấy nước vụ Đông Xuân đợt 1: Các trạm bơm của Hà Nội chưa thể vận hành

Lấy nước vụ Đông Xuân đợt 1: Các trạm bơm của Hà Nội chưa thể vận hành

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ xuân

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ xuân

Không để thiếu nước vụ Xuân

Không để thiếu nước vụ Xuân

3 hồ chứa phát điện gia tăng cấp nước sản xuất vụ Xuân 2021

3 hồ chứa phát điện gia tăng cấp nước sản xuất vụ Xuân 2021

Làm nông nhàn hạ nhờ ứng dụng Internet vạn vật

Sẵn sàng lấy nước sản xuất vụ xuân

Sẵn sàng lấy nước sản xuất vụ xuân

Lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng lấy nước đợt đầu phục vụ gieo cấy

Khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng lấy nước đợt đầu phục vụ gieo cấy

Ưu tiên cấp nước gieo cấy vụ Xuân 2021 cho vùng khó khăn

Ưu tiên cấp nước gieo cấy vụ Xuân 2021 cho vùng khó khăn

Sẵn sàng lấy nước đợt 1 vụ sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021

Sẵn sàng lấy nước đợt 1 vụ sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021

EVN đảm bảo cung cấp điện phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

EVN đảm bảo cung cấp điện phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

Không để thiếu nước phục vụ nông nghiệp

Không để thiếu nước phục vụ nông nghiệp

Đảm bảo đủ điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021

Đảm bảo đủ điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021

QUAWACO đảm bảo an ninh nước sạch, góp sức đưa Quảng Ninh bứt tốc

QUAWACO đảm bảo an ninh nước sạch, góp sức đưa Quảng Ninh bứt tốc

EVN sẵn sàng xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2021

EVN sẵn sàng xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2021

Sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021

Sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021

Chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020- 2021

Chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020- 2021

Vụ Đông Xuân 2020-2021 có 3 đợt lấy nước

Vụ Đông Xuân 2020-2021 có 3 đợt lấy nước

Đề xuất lấy nước sông Hồng cứu sông Tô Lịch

Đề xuất lấy nước sông Hồng cứu sông Tô Lịch

Bảo đảm đủ nước cho sản xuất vụ đông xuân

10 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp