Trạm y tế xã, phường 'vắt óc' tìm cách 'hút' người bệnh

Trạm y tế xã, phường 'vắt óc' tìm cách 'hút' người bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Một mô hình y tế cơ sở hiệu quả

Thành phố Hồ Chí Minh: Một mô hình y tế cơ sở hiệu quả

Đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Trạm y tế kiểu mẫu

Trạm y tế kiểu mẫu

TP.HCM: Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình đầu tiên đi vào hoạt động

TP.HCM: Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình đầu tiên đi vào hoạt động

TP Hồ Chí Minh có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo mô hình y học gia đình

TP Hồ Chí Minh có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo mô hình y học gia đình

TPHCM có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

TPHCM có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trạm y tế đầu tiên theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trạm y tế đầu tiên theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đổi mới hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đổi mới hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Khám bệnh ở trạm y tế được hội chẩn, tư vấn điều trị bệnh với bác sĩ tuyến cuối

Khám bệnh ở trạm y tế được hội chẩn, tư vấn điều trị bệnh với bác sĩ tuyến cuối

TPHCM: Trạm Y tế đầu tiên hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

TPHCM: Trạm Y tế đầu tiên hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế phường theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế phường theo nguyên lý y học gia đình

Đi trạm y tế phường khám sức khỏe ban đầu được hưởng 100% BHYT

Đi trạm y tế phường khám sức khỏe ban đầu được hưởng 100% BHYT

TPHCM có trạm y tế hoạt động theo nguyên lý 'y học gia đình' đầu tiên

TPHCM có trạm y tế hoạt động theo nguyên lý 'y học gia đình' đầu tiên

TPHCM: Khởi động lộ trình đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

TPHCM: Khởi động lộ trình đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Trạm y tế đầu tiên tại TP.HCM hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Trạm y tế đầu tiên tại TP.HCM hoạt động theo nguyên lý y học gia đình