Phát triển Y học gia đình - Bài 2: Đưa Y tế cơ sở trở thành 'Người gác cổng' mẫn cán

Phát triển Y học gia đình - Bài 2: Đưa Y tế cơ sở trở thành 'Người gác cổng' mẫn cán

Báo động đỏ và bệnh viện thông minh

Báo động đỏ và bệnh viện thông minh

Trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình: 'Bệnh viện' gần dân

Trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình: 'Bệnh viện' gần dân

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều mô hình hiệu quả

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều mô hình hiệu quả

Trạm y tế xã, phường 'vắt óc' tìm cách 'hút' người bệnh

Trạm y tế xã, phường 'vắt óc' tìm cách 'hút' người bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Một mô hình y tế cơ sở hiệu quả

Thành phố Hồ Chí Minh: Một mô hình y tế cơ sở hiệu quả

Đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo mô hình y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trạm y tế đầu tiên theo nguyên lý y học gia đình

TP Hồ Chí Minh đổi mới hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

TPHCM: Trạm Y tế đầu tiên hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Đổi mới hoạt động trạm y tế phường theo nguyên lý y học gia đình

Đi trạm y tế phường khám sức khỏe ban đầu được hưởng 100% BHYT

Trạm y tế đầu tiên ở TP.HCM hoạt động theo nguyên lý 'y học gia đình'

TPHCM: Khởi động lộ trình đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình