Vụ thảm sát 3 cảnh sát trên phố Braybrook (phần 2)

Vụ thảm sát 3 cảnh sát trên phố Braybrook (phần 2)

Trong lịch sử tội phạm thế giới từ xưa đến nay, chuyện nhân viên cảnh sát bị hạ sát không phải là điều hiếm...