'Người bạn trung thành' trên điểm cao

'Người bạn trung thành' trên điểm cao

Lên đỉnh núi mù sương-nơi Trạm V65, Đại đội 8, Tiểu đoàn 88, Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc)...