TPHCM mở rộng hệ thống cấp cứu vệ tinh 115

TPHCM mở rộng hệ thống cấp cứu vệ tinh 115

TP.HCM đã có trạm cấp cứu vệ tinh thứ 26

TP.HCM đã có trạm cấp cứu vệ tinh thứ 26

Thêm Trạm vệ tinh cấp cứu 26 tại Bệnh viện Quốc tế City

Thêm Trạm vệ tinh cấp cứu 26 tại Bệnh viện Quốc tế City

TPHCM: Thêm bệnh viện tư tham gia Trạm vệ tinh Trung tâm Cấp cứu 115

TPHCM: Thêm bệnh viện tư tham gia Trạm vệ tinh Trung tâm Cấp cứu 115

Ra mắt trạm vệ tinh cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh tại CIH

Ra mắt trạm vệ tinh cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh tại CIH

TPHCM: Thêm một trạm cấp cứu vệ tinh đi vào hoạt động

TPHCM: Thêm một trạm cấp cứu vệ tinh đi vào hoạt động

TP. Hồ Chí Minh có thêm trạm vệ tinh cấp cứu 115

TP. Hồ Chí Minh có thêm trạm vệ tinh cấp cứu 115

TP Hồ Chí Minh có thêm một trạm vệ tinh Cấp cứu 115

TP Hồ Chí Minh có thêm một trạm vệ tinh Cấp cứu 115

Bàn làm việc nhiều vi khuẩn hơn bồn cầu tới 400 lần, dân văn phòng có thể mắc những bệnh không ngờ tới

Bàn làm việc nhiều vi khuẩn hơn bồn cầu tới 400 lần, dân văn phòng có thể mắc những bệnh không ngờ tới