Hà Nội: Thí điểm đội săn bắt chó thả rông

Hà Nội: Thí điểm đội săn bắt chó thả rông

Người dân nói gì về việc Hà Nội thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông?

Người dân nói gì về việc Hà Nội thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông?

Theo chân đội săn bắt dùng vợt tóm sống chó thả rông ở Hà Nội từ sáng sớm

Theo chân đội săn bắt dùng vợt tóm sống chó thả rông ở Hà Nội từ sáng sớm

Hà Nội: Lập đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông, không rọ mõm

Hà Nội: Lập đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông, không rọ mõm

Hà Nội: Lập đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông, không rọ mõm

Hà Nội: Lập đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông, không rọ mõm

Hà Nội: Đội săn bắt chó thả rông chuyên nghiệp hoạt động từ 2019

Hà Nội: Đội săn bắt chó thả rông chuyên nghiệp hoạt động từ 2019

Hà Nội: Đội săn bắt chó thả rông chuyên nghiệp hoạt động từ 2019

Hà Nội: Đội săn bắt chó thả rông chuyên nghiệp hoạt động từ 2019

Tin tức Hà Nội 24h: Danh sách tuyến phố nhạy cảm, 'sung sướng' ở Thủ đô 'bỏ lọt' phố Trần Duy Hưng

Tin tức Hà Nội 24h: Danh sách tuyến phố nhạy cảm, 'sung sướng' ở Thủ đô 'bỏ lọt' phố Trần Duy Hưng

Đội săn bắt chó thả rông ở Hà Nội sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

Đội săn bắt chó thả rông ở Hà Nội sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

Hà Nội sẽ tiêu hủy chó thả rông mà không có người nhận

Hà Nội sẽ tiêu hủy chó thả rông mà không có người nhận