Tháo điểm nghẽn về BOT giao thông - Bài cuối: Khi quyền lợi của người dân được bảo đảm

Tháo điểm nghẽn về BOT giao thông - Bài cuối: Khi quyền lợi của người dân được bảo đảm

Trạm thu phí BOT Tasco Quảng Bình tổ chức đối thoại với dân

Trạm thu phí BOT Tasco Quảng Bình tổ chức đối thoại với dân

Dân lại bao vây phản đối trạm thu phí

Dân lại bao vây phản đối trạm thu phí

Quảng Bình: Dân mang xe tập trung trước trạm thu phí Tasco, Quốc lộ 1A ùn tắc

Quảng Bình: Dân mang xe tập trung trước trạm thu phí Tasco, Quốc lộ 1A ùn tắc

Quảng Bình: Người dân tập trung phương tiện phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tasco

Quảng Bình: Người dân tập trung phương tiện phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tasco

Người dân vây trạm thu phí Tasco đòi giảm phí

Người dân vây trạm thu phí Tasco đòi giảm phí

Mặc mưa gió, hàng trăm người vây trạm BOT Tasco để đòi giảm phí

Mặc mưa gió, hàng trăm người vây trạm BOT Tasco để đòi giảm phí

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

BOT Tasco 'bức tử' cảng nước sâu Hòn La?

BOT Tasco 'bức tử' cảng nước sâu Hòn La?