Phương án cấp nước sạch cho người dân Hà Nội

Phương án cấp nước sạch cho người dân Hà Nội

Viwasupco tiếp tục tạm ngừng cấp nước khu vực tây Hà Nội

Viwasupco tiếp tục tạm ngừng cấp nước khu vực tây Hà Nội

Nhiều khu vực sẽ tạm ngừng cấp nước để xúc xả đường ống nước sông Đà

Nhiều khu vực sẽ tạm ngừng cấp nước để xúc xả đường ống nước sông Đà

Hà Nội: Nhiều trường học khốn đốn khi bị cắt nước đột ngột

Hà Nội: Nhiều trường học khốn đốn khi bị cắt nước đột ngột

Hà Nội: 'Cháy máy' vì tiếp nhận 2000 cuộc gọi xin cấp nước sạch

Hà Nội: 'Cháy máy' vì tiếp nhận 2000 cuộc gọi xin cấp nước sạch

Nước sông Đà nhiễm dầu thải: 'Cháy' bình nước lọc to, dân Hà Nội gom từng chai nhỏ

Nước sông Đà nhiễm dầu thải: 'Cháy' bình nước lọc to, dân Hà Nội gom từng chai nhỏ

Nước sạch Sông Đà tạm dừng cấp nước... vô thời hạn

Nước sạch Sông Đà tạm dừng cấp nước... vô thời hạn

Hàng nghìn cuộc gọi tới Công ty Nước sạch Hà Nội xin trợ cấp nước

Hàng nghìn cuộc gọi tới Công ty Nước sạch Hà Nội xin trợ cấp nước

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ, Công ty Nước sạch Hà Nội đã nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ, xe cấp nước phục vụ trắng đêm

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ, Công ty Nước sạch Hà Nội đã nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ, xe cấp nước phục vụ trắng đêm

Hơn 2.000 cuộc gọi xin đề nghị hỗ trợ cấp nước đến Công ty Nước sạch Hà Nội

Hơn 2.000 cuộc gọi xin đề nghị hỗ trợ cấp nước đến Công ty Nước sạch Hà Nội

Trên 2000 cuộc điện thoại xin hỗ trợ nước sạch

Trên 2000 cuộc điện thoại xin hỗ trợ nước sạch

Người dân Hà Nội gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại khẩn xin cấp nước sạch

Người dân Hà Nội gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại khẩn xin cấp nước sạch

Công ty Nước sạch Hà Nội nhận trên 2000 cuộc điện thoại xin hỗ trợ cấp nước

Công ty Nước sạch Hà Nội nhận trên 2000 cuộc điện thoại xin hỗ trợ cấp nước