Khởi tố bắt giam 20 đối tượng liên quan đến 2 vụ phá rừng lớn ở Quảng Bình

Khởi tố bắt giam 20 đối tượng liên quan đến 2 vụ phá rừng lớn ở Quảng Bình

Quảng Bình: Khởi tố nguyên trạm trưởng kiểm lâm liên quan đến vụ phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Khởi tố nguyên trạm trưởng kiểm lâm liên quan đến vụ phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trạm trưởng kiểm lâm 'im lặng' khi lâm tặc phá rừng gỗ quý

Trạm trưởng kiểm lâm 'im lặng' khi lâm tặc phá rừng gỗ quý

Vụ phá rừng di sản tại Quảng Bình: Bắt tạm giam nguyên trạm trưởng kiểm lâm

Vụ phá rừng di sản tại Quảng Bình: Bắt tạm giam nguyên trạm trưởng kiểm lâm

Khởi tố nguyên trạm trưởng kiểm lâm để rừng di sản bị phá

Khởi tố nguyên trạm trưởng kiểm lâm để rừng di sản bị phá

Vụ phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Tạm giam trạm trưởng trạm kiểm lâm 4 tháng

Vụ phá rừng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Tạm giam trạm trưởng trạm kiểm lâm 4 tháng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm trong vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm trong vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Quảng Bình bắt nguyên Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Quảng Bình bắt nguyên Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Quảng Bình: Nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm bị bắt tạm giam vì để mất rừng

Quảng Bình: Nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm bị bắt tạm giam vì để mất rừng

Để xảy ra phá rừng, nguyên trạm trưởng kiểm lâm bị bắt

Để xảy ra phá rừng, nguyên trạm trưởng kiểm lâm bị bắt

Vụ phá rừng ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng: Bắt giam nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm

Vụ phá rừng ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng: Bắt giam nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm

Khởi tố Trạm trưởng kiểm lâm để phá rừng ở Phong Nha Kẻ Bàng

Khởi tố Trạm trưởng kiểm lâm để phá rừng ở Phong Nha Kẻ Bàng

Bắt nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm Thượng Trạch, Quảng Bình

Bắt nguyên Trạm trưởng Kiểm lâm Thượng Trạch, Quảng Bình

Vụ phá rừng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Bắt, khởi tố một trạm trưởng

Vụ phá rừng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Bắt, khởi tố một trạm trưởng

Bắt tạm giam nguyên Trạm trưởng thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bắt tạm giam nguyên Trạm trưởng thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Liên quan đến vụ phá rừng Phong Nha – Kẻ Bàng: Khởi tố, bắt giam nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Liên quan đến vụ phá rừng Phong Nha – Kẻ Bàng: Khởi tố, bắt giam nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Quảng Bình: Xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong 2 vụ phá rừng

Quảng Bình: Xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong 2 vụ phá rừng

Dựng lại hiện trường vụ phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Dựng lại hiện trường vụ phá rừng gỗ mun trong Vườn di sản Phong Nha

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Phong Nha Kẻ Bàng

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Phong Nha Kẻ Bàng

Dư luận bất bình vì xử lý kiểu 'giơ cao đánh khẽ'

Dư luận bất bình vì xử lý kiểu 'giơ cao đánh khẽ'

Quảng Bình kỷ luật nhiều cán bộ trong hai vụ phá rừng

Quảng Bình kỷ luật nhiều cán bộ trong hai vụ phá rừng

Khai quật 3 hầm gỗ trong vườn của bố trùm lâm tặc

Khai quật 3 hầm gỗ trong vườn của bố trùm lâm tặc

Cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ vì để 'lâm tặc' phá rừng gỗ quý

Cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ vì để 'lâm tặc' phá rừng gỗ quý