Nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng

Bên trong trạm khí tượng trên 100 năm ở Hải Phòng vừa được thế giới công nhận

Bên trong trạm khí tượng trên 100 năm ở Hải Phòng vừa được thế giới công nhận

Ngày Khí tượng Thế giới 2019: 'Mặt trời, Trái đất và Thời tiết'

Ngày Khí tượng Thế giới 2019: 'Mặt trời, Trái đất và Thời tiết'

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Chiêm ngưỡng nơi bắt mạch trời hơn 100 năm tuổi

Chiêm ngưỡng nơi bắt mạch trời hơn 100 năm tuổi

Trạm Khí tượng Phù Liễn được công nhận là Trạm Khí tượng trên 100 năm lịch sử

Trạm Khí tượng Phù Liễn được công nhận là Trạm Khí tượng trên 100 năm lịch sử

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới

Đài Khí tượng Phù Liễn được gắn biển công nhận Trạm Khí tượng trên 100 năm tuổi

Đài Khí tượng Phù Liễn được gắn biển công nhận Trạm Khí tượng trên 100 năm tuổi

Bộ TN&MT phát động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Bộ TN&MT phát động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới tại Hải Phòng

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới tại Hải Phòng

Thế giới công nhận Việt Nam có đài khí tượng 100 tuổi

Thế giới công nhận Việt Nam có đài khí tượng 100 tuổi

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Đài KTTV khu vực Đông Bắc thi quan trắc viên giỏi năm 2019

Đài KTTV khu vực Đông Bắc thi quan trắc viên giỏi năm 2019

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019 tại Hải Phòng

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019 tại Hải Phòng

Nhiều thách thức về môi trường và tài nguyên nước

Nhiều thách thức về môi trường và tài nguyên nước

Bộ TN&MT: Giới thiệu nhiều đề tài, nhân vật tham gia Chương trình phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Bộ TN&MT: Giới thiệu nhiều đề tài, nhân vật tham gia Chương trình phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Hải Phòng

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Hải Phòng