Bộ Công an vào cuộc thanh tra vụ CSGT Đồng Nai tố sếp 'bảo kê xe vi phạm'

Bộ Công an vào cuộc thanh tra vụ CSGT Đồng Nai tố sếp 'bảo kê xe vi phạm'

Vụ CSGT Đồng Nai tố sếp bảo kê: Diễn biến mới

Vụ CSGT Đồng Nai tố sếp bảo kê: Diễn biến mới

Hành trình CSGT Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe quá tải

Hành trình CSGT Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe quá tải

Bộ trưởng Công an: Xác minh tin CSGT Đồng Nai bảo kê

Bộ trưởng Công an: Xác minh tin CSGT Đồng Nai bảo kê

Bị tố bảo kê xe quá tải, trạm trưởng CSGT Đồng Nai nói gì?

Bị tố bảo kê xe quá tải, trạm trưởng CSGT Đồng Nai nói gì?

Ban giám đốc CA tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thanh tra vụ lãnh đạo CSGT bị tố 'bảo kê'

Ban giám đốc CA tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thanh tra vụ lãnh đạo CSGT bị tố 'bảo kê'

Trung tá CSGT Đồng Nai bị tố 'bảo kê': 'Thông tin 1 chiều, tôi chẳng dính líu gì cả'

Trung tá CSGT Đồng Nai bị tố 'bảo kê': 'Thông tin 1 chiều, tôi chẳng dính líu gì cả'

Trưởng trạm CSGT ở Đồng Nai bị tố 'bảo kê' xe vi phạm nói gì?

Trưởng trạm CSGT ở Đồng Nai bị tố 'bảo kê' xe vi phạm nói gì?