Thi hành Luật Thủy sản: 'Bước ngoặt' mới cho hệ thống kiểm ngư

Thi hành Luật Thủy sản: 'Bước ngoặt' mới cho hệ thống kiểm ngư

Bình Định tìm giải pháp khắc phục cảnh báo của EC

Bình Định tìm giải pháp khắc phục cảnh báo của EC

Thủy sản hướng đến phát triển bền vững

Thủy sản hướng đến phát triển bền vững

Truy quét tàu khai thác thủy sản bất hợp pháp ở Hà Tĩnh: Còn nhiều thách thức

Truy quét tàu khai thác thủy sản bất hợp pháp ở Hà Tĩnh: Còn nhiều thách thức

Đà Nẵng chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đà Nẵng chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Hướng tới xây dựng nghề cá bền vững

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Hướng tới xây dựng nghề cá bền vững

Cùng ngư dân cả nước, Hà Tĩnh quyết liệt khắc phục 'thẻ vàng'

Cùng ngư dân cả nước, Hà Tĩnh quyết liệt khắc phục 'thẻ vàng'

Quảng Bình: Phát triển số lượng tàu cá khai thác hải sản vùng biển xa

Quảng Bình: Phát triển số lượng tàu cá khai thác hải sản vùng biển xa

'Ông tổ' câu cá ngừ đại dương trổ tài 'tác chiến' từ bờ

'Ông tổ' câu cá ngừ đại dương trổ tài 'tác chiến' từ bờ