Xe Honda SH nằm gọn dưới mương nước, nam thanh niên tử vong

Xe Honda SH nằm gọn dưới mương nước, nam thanh niên tử vong

Cán bộ trại giam tử vong dưới mương: Đi tốc độ lớn?

Cán bộ trại giam tử vong dưới mương: Đi tốc độ lớn?

Hà Nội: Đi xe SH lao xuống mương, cán bộ trại giam tử vong

Hà Nội: Đi xe SH lao xuống mương, cán bộ trại giam tử vong

Phát hiện cán bộ Trại giam Thanh Xuân 3 tử vong dưới mương nước

Phát hiện cán bộ Trại giam Thanh Xuân 3 tử vong dưới mương nước

Hà Nội: Phát hiện xác thanh niên dưới mương cùng xe máy SH

Hà Nội: Phát hiện xác thanh niên dưới mương cùng xe máy SH

Sau tiếng va chạm mạnh, phát hiện cán bộ trại giam tử vong dưới mương

Sau tiếng va chạm mạnh, phát hiện cán bộ trại giam tử vong dưới mương

Hà Nội: Phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước

Hà Nội: Phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước

Phát hiện cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Phát hiện cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước cùng chiếc xe máy

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước cùng chiếc xe máy

Hà Nội: Cán bộ trại giam gặp nạn tử vong dưới mương nước

Hà Nội: Cán bộ trại giam gặp nạn tử vong dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam giới cùng xe máy dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam giới cùng xe máy dưới mương nước

Hà Nội: Một cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Hà Nội: Một cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Một cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Một cán bộ trại giam tử vong dưới mương nước

Đi xe SH lao xuống mương nước trong đêm, cán bộ trại giam tử vong

Đi xe SH lao xuống mương nước trong đêm, cán bộ trại giam tử vong

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể nằm cạnh xe SH dưới mương

Bàng hoàng phát hiện thi thể nằm cạnh xe SH dưới mương

Phát hiện thi thể cán bộ trại giam cùng xe SH dưới mương

Phát hiện thi thể cán bộ trại giam cùng xe SH dưới mương

Phát hiện thi thể cán bộ trại giam dưới mương nước

Phát hiện thi thể cán bộ trại giam dưới mương nước

Lần theo chiếc xe máy nằm bất thường dưới mương, phát hiện thi thể cán bộ trẻ

Lần theo chiếc xe máy nằm bất thường dưới mương, phát hiện thi thể cán bộ trẻ