Gian nan tìm lại xe máy cho người dân sau 3 năm bị trộm

Gian nan tìm lại xe máy cho người dân sau 3 năm bị trộm

Nhân thân bất ngờ của kẻ giết vợ, truy sát em vợ rồi tự sát ở Củ Chi

Nhân thân bất ngờ của kẻ giết vợ, truy sát em vợ rồi tự sát ở Củ Chi

Hai cán bộ Công an nhặt được của rơi, trả tài sản cho người dân

Hai cán bộ Công an nhặt được của rơi, trả tài sản cho người dân

Hoàn lương, trở thành Giám đốc doanh nghiệp

Hoàn lương, trở thành Giám đốc doanh nghiệp

Ngày trở về của các phạm nhân hướng thiện tại Tây Ninh

Ngày trở về của các phạm nhân hướng thiện tại Tây Ninh

25 phạm nhân tại trại giam Cây Cầy được tha tù trước thời hạn

25 phạm nhân tại trại giam Cây Cầy được tha tù trước thời hạn

Công an nhân dân thi đua yêu nước, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sôi nổi Hội thi Thanh niên CAND làm theo Bác của Cụm thi đua số 7

Sôi nổi Hội thi Thanh niên CAND làm theo Bác của Cụm thi đua số 7