Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ trốn thoát cuối cùng

Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ trốn thoát cuối cùng

Kiên Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ

Kiên Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ

1 trong 3 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

1 trong 3 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

Phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam bị bắt khi đang đón taxi

Phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam bị bắt khi đang đón taxi

Phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại giam bị bắt giữ

Phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại giam bị bắt giữ

Bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an Kiên Giang

Bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an Kiên Giang

Kiên Giang: Bắt được phạm nhân nguy hiểm vượt ngục

Kiên Giang: Bắt được phạm nhân nguy hiểm vượt ngục

Bắt được phạm nhân nguy hiểm đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Bắt được phạm nhân nguy hiểm đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Truy nã 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang

Truy nã 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang

3 người khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang

3 người khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang

Ráo riết truy tìm phạm nhân nguy hiểm trốn trại tạm giam

Ráo riết truy tìm phạm nhân nguy hiểm trốn trại tạm giam