Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì 'xin lỗi quá nhanh'

Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì 'xin lỗi quá nhanh'

Đọc lời xin lỗi 2 phút, VKS bị phản ứng

Đọc lời xin lỗi 2 phút, VKS bị phản ứng

Xin lỗi người bị oan nhưng 'không thể công bố' người gây oan sai

Xin lỗi người bị oan nhưng 'không thể công bố' người gây oan sai

Cà Mau: VKSND huyện tổ chức xin lỗi công khai 3 thanh niên bị oan sai

Cà Mau: VKSND huyện tổ chức xin lỗi công khai 3 thanh niên bị oan sai

Hai thanh niên bị truy tố oan chính thức được xin lỗi công khai

Hai thanh niên bị truy tố oan chính thức được xin lỗi công khai

Công khai xin lỗi 3 thanh niên bị oan sai chấn động ở Cà Mau

Công khai xin lỗi 3 thanh niên bị oan sai chấn động ở Cà Mau

Cà Mau: Người dân không chấp nhận lời xin lỗi của VKS

Cà Mau: Người dân không chấp nhận lời xin lỗi của VKS

Ba người ở Cà Mau bị bắt giam oan hơn một năm được xin lỗi

Ba người ở Cà Mau bị bắt giam oan hơn một năm được xin lỗi

Viện KSND H.Cái Nước xin lỗi 3 thanh niên bị oan sai

Viện KSND H.Cái Nước xin lỗi 3 thanh niên bị oan sai

Cái Nước xin lỗi 3 người dân bị oan

Cái Nước xin lỗi 3 người dân bị oan

Viện Kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi công khai công dân vì gây oan sai

Viện Kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi công khai công dân vì gây oan sai

Sạt lở liên tiếp tại huyện Năm Căn

Liên tiếp xảy ra sạt lở đất ven sông ở huyện Năm Căn, Cà Mau

Liên tiếp xảy ra sạt lở đất ven sông ở huyện Năm Căn, Cà Mau

Cà Mau khẩn trương ứng phó với sạt lở ven sông, biển

Người bị tù oan được tăng tiền bồi thường

Người bị tù oan được tăng tiền bồi thường

VKS nêu lý do 'sốc' khi chậm xin lỗi người bị tù oan 386 ngày

VKS nêu lý do 'sốc' khi chậm xin lỗi người bị tù oan 386 ngày