Hội An: Tổ chức chương trình 'Chạm tới yêu thương' nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hội An: Tổ chức chương trình 'Chạm tới yêu thương' nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chạm tới yêu thương

Chạm tới yêu thương

Chương trình 'Chạm tới yêu thương' dành tặng phụ nữ nhân ngày 20/10

Chương trình 'Chạm tới yêu thương' dành tặng phụ nữ nhân ngày 20/10

Thực cảnh 'Ký ức Hội An' nhận hai kỷ lục

Thực cảnh 'Ký ức Hội An' nhận hai kỷ lục

'Ký ức Hội An' được tái hiện tại chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam

'Ký ức Hội An' được tái hiện tại chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam

'Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ'

'Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ'

Nhiều kỷ lục xác lập trong show thực cảnh 'Ký ức Hội An'

Nhiều kỷ lục xác lập trong show thực cảnh 'Ký ức Hội An'

Nhiều kỷ lục xác lập trong show thực cảnh 'Ký ức Hội An'

Nhiều kỷ lục xác lập trong show thực cảnh 'Ký ức Hội An'