20 năm vật đổi sao dời: Tình thầy nghĩa bạn đời đời sáng trong!

20 năm vật đổi sao dời: Tình thầy nghĩa bạn đời đời sáng trong!

Trường THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai - Hà Nội) đã rời mái trường cấp ba quê nhà tròn 20 năm. Gần một phần tư...