Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Người dân lập bàn thờ tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Người dân lập bàn thờ tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đang trên đường về đất mẹ

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đang trên đường về đất mẹ

Nghẹn ngào giây phút đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nghẹn ngào giây phút đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Thủ tướng Phan Văn Khải - Sáng ngời một nhân cách: Dấu ấn trên quê hương Củ Chi

Thủ tướng Phan Văn Khải - Sáng ngời một nhân cách: Dấu ấn trên quê hương Củ Chi

Vị Thủ tướng hết lòng vì dân

Vị Thủ tướng hết lòng vì dân

Gia sản của chú Sáu Khải trên đất Củ Chi

Gia sản của chú Sáu Khải trên đất Củ Chi

Kiến nghị trợ giá đối với sách giáo khoa

Kiến nghị trợ giá đối với sách giáo khoa