Tuyển dụng giáo viên ở Hà Tĩnh, vì sao chậm trễ?

Tuyển dụng giáo viên ở Hà Tĩnh, vì sao chậm trễ?

Năm học 2018-2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trương tuyển dụng 410 giáo viên mầm non, tiểu học. Thế nhưng, gần...
Kỷ luật cảnh cáo cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh lớp 1 bầm lưng

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh lớp 1 bầm lưng

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh lớp 1 vì tẩy xóa vở

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh lớp 1 vì tẩy xóa vở

Công an vào cuộc vụ giáo viên đánh tím lưng học sinh lớp 1

Công an vào cuộc vụ giáo viên đánh tím lưng học sinh lớp 1

Công an điều tra vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng

Công an điều tra vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng

Cô giáo đánh bầm lưng học sinh vì… không chép bài

Cô giáo đánh bầm lưng học sinh vì… không chép bài

Không chép bài, bé lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng

Hà Tĩnh: Không làm bài tập, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím khắp người

Trò lớp 1 lười học bị cô chủ nhiệm đánh bầm lưng