Hiệu trưởng trường Hàm Rồng đang bị xét mức kỷ luật

Hiệu trưởng trường Hàm Rồng đang bị xét mức kỷ luật

Trẻ mầm non 'cõng' nhiều khoản thu vô lý ngay buổi đầu đến lớp?

Trẻ mầm non 'cõng' nhiều khoản thu vô lý ngay buổi đầu đến lớp?

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường Hàm Rồng nói 'xúc phạm danh dự nhà trường'

Bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường Hàm Rồng nói 'xúc phạm danh dự nhà trường'

Trường Hàm Rồng lạm thu, lộ thêm khoản bồi dưỡng giáo viên

Trường Hàm Rồng lạm thu, lộ thêm khoản bồi dưỡng giáo viên

Chi chít khoản thu ở trường Hàm Rồng, phụ huynh choáng váng nộp 10 triệu đồng

Chi chít khoản thu ở trường Hàm Rồng, phụ huynh choáng váng nộp 10 triệu đồng