Cô Minh, một người mẹ hiền

Cô Minh, một người mẹ hiền

Bắt giáo viên bán đề thi viên chức giả

Bắt giáo viên bán đề thi viên chức giả

Tạm giữ một giáo viên mầm non bán đề thi tuyển viên chức giả

Tạm giữ một giáo viên mầm non bán đề thi tuyển viên chức giả

Rao bán đề thi công chức giả giá 40 triệu, 2 cô giáo bị bắt

Rao bán đề thi công chức giả giá 40 triệu, 2 cô giáo bị bắt

Bắt nữ giáo viên mầm non rao bán đề thi viên chức giả

Bắt nữ giáo viên mầm non rao bán đề thi viên chức giả

Bắt cô giáo bán đề thi viên chức giả giá 40 triệu

Bắt cô giáo bán đề thi viên chức giả giá 40 triệu

Một giáo viên mầm non bán đề thi tuyển viên chức giả

Một giáo viên mầm non bán đề thi tuyển viên chức giả

Tung tin lộ đề thi viên chức rồi bán đề thi giả với giá 40 triệu đồng/bộ

Tung tin lộ đề thi viên chức rồi bán đề thi giả với giá 40 triệu đồng/bộ