Chi sai nhiều khoản thu nhưng không bớt xén tiền ăn của trẻ

Chi sai nhiều khoản thu nhưng không bớt xén tiền ăn của trẻ

Chi sai tiền xã hội hóa, thừa tiền ăn tại trường mầm non 'trẻ ăn miến luộc'

Chi sai tiền xã hội hóa, thừa tiền ăn tại trường mầm non 'trẻ ăn miến luộc'

Trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc lộ thêm nhiều sai phạm

Trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc lộ thêm nhiều sai phạm

Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng luộc

Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng luộc

Lộ nhiều khoản thu sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn bún trắng chan nước

Lộ nhiều khoản thu sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn bún trắng chan nước

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Thanh tra trường mầm non 'cho trẻ ăn bún luộc', phát hiện hàng loạt sai phạm

Trẻ mầm non ăn bún luộc chan nước vẫn đủ chất: Chuyên gia dinh dưỡng bất ngờ

Trẻ mầm non ăn bún luộc chan nước vẫn đủ chất: Chuyên gia dinh dưỡng bất ngờ

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn

Vụ bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc: Nhà trường không bớt khẩu phần ăn