Sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019: Bài cuối: Thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương

Sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019: Bài cuối: Thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương

Hơn 1.200 trẻ mầm non ở Hà Tĩnh chưa được đến trường: Vì sao?

Hơn 1.200 trẻ mầm non ở Hà Tĩnh chưa được đến trường: Vì sao?

Thiếu giáo viên và lớp học, hơn 1.200 trẻ ở Hà Tĩnh chưa được đến trường

Thiếu giáo viên và lớp học, hơn 1.200 trẻ ở Hà Tĩnh chưa được đến trường

Hà Tĩnh: Trò thiếu lớp, trường thiếu thầy

Hà Tĩnh: Trò thiếu lớp, trường thiếu thầy

Gỡ 'khó' gần 3.000 trẻ chưa được nhập học: Nhà trường tăng lớp, chính quyền bổ sung giáo viên

Gỡ 'khó' gần 3.000 trẻ chưa được nhập học: Nhà trường tăng lớp, chính quyền bổ sung giáo viên

Hàng trăm trẻ mầm non bị từ chối vào trường công

Hàng trăm trẻ mầm non bị từ chối vào trường công

Nhiều trường mầm non công lập ở TP Hà Tĩnh từ chối nhận trẻ

Nhiều trường mầm non công lập ở TP Hà Tĩnh từ chối nhận trẻ

Ngày tựu trường: Nhiều trẻ bị từ chối vào lớp

Ngày tựu trường: Nhiều trẻ bị từ chối vào lớp

Nhiều trẻ bị từ chối nhận học trong ngày tựu trường

Nhiều trẻ bị từ chối nhận học trong ngày tựu trường