Trường mầm non Hoàng Lam đóng cửa, phụ huynh thất vọng với lời hứa của huyện

Trường mầm non Hoàng Lam đóng cửa, phụ huynh thất vọng với lời hứa của huyện

Phó phòng Giáo dục huyện Bình Chánh dọa Hiệu trưởng trường Hoàng Lam?

Phó phòng Giáo dục huyện Bình Chánh dọa Hiệu trưởng trường Hoàng Lam?

Trường Mầm non Hoàng Lam bị thu hồi giấy phép

Trường Mầm non Hoàng Lam bị thu hồi giấy phép

Yêu cầu đóng cửa trường mầm non là bãi xe chung cư HQC Plaza

Yêu cầu đóng cửa trường mầm non là bãi xe chung cư HQC Plaza

Vụ thu hồi giấy phép của Trường MN Hoàng Lam: Trường vẫn hoạt động đến hết năm học này

Vụ thu hồi giấy phép của Trường MN Hoàng Lam: Trường vẫn hoạt động đến hết năm học này

Thu hồi giấy phép trường mầm non, học sinh học ở đâu?

Thu hồi giấy phép trường mầm non, học sinh học ở đâu?

Phụ huynh bỏ làm về đón con vì trường bị rút giấy phép bất ngờ

Phụ huynh bỏ làm về đón con vì trường bị rút giấy phép bất ngờ

Phòng GD&ĐT Bình Chánh lên tiếng vụ rút giấy phép trường mầm non

Phòng GD&ĐT Bình Chánh lên tiếng vụ rút giấy phép trường mầm non

250 trẻ mầm non nguy cơ không chỗ học vì trường xây dựng ở khu chưa nghiệm thu

250 trẻ mầm non nguy cơ không chỗ học vì trường xây dựng ở khu chưa nghiệm thu