Học sinh Hải Phòng chào đón năm học mới

Học sinh Hải Phòng chào đón năm học mới

Tặng quà cho 20 giáo viên khó khăn trong ngày khai giảng

Tặng quà cho 20 giáo viên khó khăn trong ngày khai giảng

Cô giáo dạy múa kẹp chân, tát bé gái

Cô giáo dạy múa kẹp chân, tát bé gái

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh tại cơ sở Mầm non ABC

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh tại cơ sở Mầm non ABC

Trẻ mầm non bị đánh tới tấp trong lớp học

Trẻ mầm non bị đánh tới tấp trong lớp học

Tiến hành điều tra vụ trẻ bị bạo hành tại trường Mầm non ABC ở Nghệ An

Tiến hành điều tra vụ trẻ bị bạo hành tại trường Mầm non ABC ở Nghệ An

Nghệ An: Nữ giáo viên kẹp chân, tát bé mầm non

Nghệ An: Nữ giáo viên kẹp chân, tát bé mầm non

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội