ĐBQH: Thí điểm giáo dục 'ngốn' tiền tỷ, lấy học sinh làm 'chuột bạch'

ĐBQH: Thí điểm giáo dục 'ngốn' tiền tỷ, lấy học sinh làm 'chuột bạch'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lãng phí là có thật

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lãng phí là có thật

Cám ơn VNEN, cám ơn Thông tư 22

Cám ơn VNEN, cám ơn Thông tư 22

Gánh nặng VNEN đè lên vai các tỉnh, tương lai học sinh thí điểm chông chênh

Gánh nặng VNEN đè lên vai các tỉnh, tương lai học sinh thí điểm chông chênh

Giờ đây, nhiều thư viện trong nhà trường tủ sách dùng chung đã mốc meo

Giờ đây, nhiều thư viện trong nhà trường tủ sách dùng chung đã mốc meo

99,9% các trường học ở Nghệ An áp dụng chương trình tiếng Việt công nghệ lớp 1

99,9% các trường học ở Nghệ An áp dụng chương trình tiếng Việt công nghệ lớp 1

Độc quyền là thủ phạm, chỉnh lý sách chỉ là cái cớ gây khan hiếm

Độc quyền là thủ phạm, chỉnh lý sách chỉ là cái cớ gây khan hiếm